Medzinárodné stretnutie školiteľov z oblasti vedy a techniky, Štrasburg 2004

Medzinárodné stretnutie školiteľov z oblasti vedy a techniky, Štrasburg 2004

Medzinárodný camp zameraný na médiá, Praha

Medzinárodný camp zameraný na médiá, Praha – 2004

 

Medzinárodný festival vedy Paríž

Medzinárodný festival vedy Paríž – 2004

 

Medzinárodné školenie Košice

Medzinárodné školenie v Košiciach v roku 2004. Školenia sa zúčastnili francúzi, česi a slováci.

Medzinároný festival vedy a techniky – Budapešť

Medzinároný festival vedy a techniky – Kossuth klub Budapešť, Maďarsko – 2005