Letná filmová akadémia 2. ročník

Žiaci nerozoznávajú, ako na nich vplýva televízia, rozhlas, printové média. Projekt „Letná filmová akadémia“ priblíži žiakom mediálnu prácu, ktorá je určite zaujímavá pre všetky deti. Hravou formou naučíme deti rozpoznávať vplyvy médií na ich rozvoj. Zaujímavá téma, akou je ovplyvňovanie médií v živote každého jedinca bude tvoriť hlavný cieľ, ktorý budeme názorne rozvíjať nakrútením rôznych modelových šotov. Žiaci získajú zručnosti v oblasti práce s kamerou a následným strihom svojich vlastných filmov, či reportáži. Rozoberanie nakrútených šotov im prinesie zdravý názor na mediálny svet, v ktorom žijeme. Žiaci nakrútia film o sídlisku v Košiciach. Budeme pracovať formou workshopov s prihliadnutím na vek, t.z. žiaci 1.stupňa a žiaci 2. stupňa základnej školy. Projekt je pripravený počas letných prázdnin vzhľadom na nutnú pravidelnú účasť detí. Po skončení „Letnej filmovej akadémie“ žiaci získajú „vysvedčenie“- certifikát o absolvovaní. Na projekte budú spolupracovať odborníci z médií – kameraman, režisér, fotograf, programový vedúci a dobrovoľníci. Deti sa naučia pracovať aj v dabingu a každé dieťa bez ohľadu na vek bude súčasťou tvorby scenára a realizácie filmu o Košiciach.

EZOP

OZ ADEVYK v spolupráci s Filmovou školou v Košiciach pripravili zaujímavý projekt, ktorý má názov EZOP.

Cieľom projektu je vážne sa zamyslieť nad zlými vplyvmi, ktoré na deti číhajú na internete, ale aj v bežnom živote. Pri študovaní Ezopových bájok sme zistili, že ponaučenia, ktoré z nich vyplývajú sa presne hodia na dnešný virtuálny svet, kde

sa hovorí o závažných problémoch, poukazuje sa na vlastnosti ľudí.

Projekt je pomenovaný podľa gréckeho autora bájok Ezopa. Každá bájka obsahuje na konci didaktické poučenie, ktoré sa môže použiť aj v dnešnej dobe. Bezpečenosť na internete mnohí žiaci, ale aj rodičia  nepovažujú za dôležitú. Našou úlohou bude priamo na vyučovaní ukázať, ako sa týchto negatívnych vplyvov vyvarovať.  Nakrútime krátke video z vybraných bájok, ktoré žiaci pripravia na hodinách virtuálnej grafiky, technológia videotvorby, strihovej skladby, zvukovej tvorby, dramaturgicko – scenáristickom seminári.

Ako námet pre prípravu scenárov použijeme Ezopove bájky.

Nakrútime 6 videí:

  • Bájka o psovi a zajacovi – ponaučenie: Očakávame od ľudí, že nám ukážu pravú tvár
  • Bájka o líške a černicovom kríku – ponaučenie: Nečakaj pomoc od toho, kto ti nemôže pomôcť
  • Bájka o líške a diviakovi – ponaučenie: Buď vždy na všetko pripravený
  • Bájka o vetre a slnku – ponaučenie: Niekedy dosiahneme presviedčaním viac, ako silou
  • Bájka o prasati a ovci – ponaučenie: Nemali by sme robiť závery, kým nepoznáme celú pravdu
  • Bájka o vlkovi a koze – ponaučenie: Nie každý, kto sa ti zalieča, je tvojím priateľom

Bájky budeme pravidelne vysielať v našej novej v internetovej televízii „FOTELKA. Na škole je centrum odborného vzdelávania a veľké televízne štúdio, kde naše občianske združenie bude môcť pracovať aj s odborníkmi, ktorí na škole pôsobia.

Žiaci pripravujú spolu s učiteľmi vzdelávacích predmetov na hodinách virtuálnej grafiky, technológie videotvorby, strihovej skladby, zvukovej tvorby, dramaturgicko – scenáristickom seminári čiastkové úlohy potrebné pre nakrútenie krátkych náučných videí. Ich práca spočíva v tvorbe scenárov, storyboardov, grafiky, prípravy kamier, strihu a ozvučenia. Do projektu budú prizvaní aj žiaci základných škôl, ktorí sú členmi občianskeho združenia a navštevujú základnú umeleckú školu v odbore audiovizálnej a multimediálnej tvorby.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.

Renáta Vadásyová

koordinátorka projektu

Výsledné videá: EZOP