EZOP

OZ ADEVYK v spolupráci s Filmovou školou v Košiciach pripravili zaujímavý projekt, ktorý má názov EZOP.

Cieľom projektu je vážne sa zamyslieť nad zlými vplyvmi, ktoré na deti číhajú na internete, ale aj v bežnom živote. Pri študovaní Ezopových bájok sme zistili, že ponaučenia, ktoré z nich vyplývajú sa presne hodia na dnešný virtuálny svet, kde

sa hovorí o závažných problémoch, poukazuje sa na vlastnosti ľudí.

Projekt je pomenovaný podľa gréckeho autora bájok Ezopa. Každá bájka obsahuje na konci didaktické poučenie, ktoré sa môže použiť aj v dnešnej dobe. Bezpečenosť na internete mnohí žiaci, ale aj rodičia  nepovažujú za dôležitú. Našou úlohou bude priamo na vyučovaní ukázať, ako sa týchto negatívnych vplyvov vyvarovať.  Nakrútime krátke video z vybraných bájok, ktoré žiaci pripravia na hodinách virtuálnej grafiky, technológia videotvorby, strihovej skladby, zvukovej tvorby, dramaturgicko – scenáristickom seminári.

Ako námet pre prípravu scenárov použijeme Ezopove bájky.

Nakrútime 6 videí:

  • Bájka o psovi a zajacovi – ponaučenie: Očakávame od ľudí, že nám ukážu pravú tvár
  • Bájka o líške a černicovom kríku – ponaučenie: Nečakaj pomoc od toho, kto ti nemôže pomôcť
  • Bájka o líške a diviakovi – ponaučenie: Buď vždy na všetko pripravený
  • Bájka o vetre a slnku – ponaučenie: Niekedy dosiahneme presviedčaním viac, ako silou
  • Bájka o prasati a ovci – ponaučenie: Nemali by sme robiť závery, kým nepoznáme celú pravdu
  • Bájka o vlkovi a koze – ponaučenie: Nie každý, kto sa ti zalieča, je tvojím priateľom

Bájky budeme pravidelne vysielať v našej novej v internetovej televízii „FOTELKA. Na škole je centrum odborného vzdelávania a veľké televízne štúdio, kde naše občianske združenie bude môcť pracovať aj s odborníkmi, ktorí na škole pôsobia.

Žiaci pripravujú spolu s učiteľmi vzdelávacích predmetov na hodinách virtuálnej grafiky, technológie videotvorby, strihovej skladby, zvukovej tvorby, dramaturgicko – scenáristickom seminári čiastkové úlohy potrebné pre nakrútenie krátkych náučných videí. Ich práca spočíva v tvorbe scenárov, storyboardov, grafiky, prípravy kamier, strihu a ozvučenia. Do projektu budú prizvaní aj žiaci základných škôl, ktorí sú členmi občianskeho združenia a navštevujú základnú umeleckú školu v odbore audiovizálnej a multimediálnej tvorby.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.

Renáta Vadásyová

koordinátorka projektu

Výsledné videá: EZOP