Letná filmová akadémia 2. ročník

Žiaci nerozoznávajú, ako na nich vplýva televízia, rozhlas, printové média. Projekt „Letná filmová akadémia“ priblíži žiakom mediálnu prácu, ktorá je určite zaujímavá pre všetky deti. Hravou formou naučíme deti rozpoznávať vplyvy médií na ich rozvoj. Zaujímavá téma, akou je ovplyvňovanie médií v živote každého jedinca bude tvoriť hlavný cieľ, ktorý budeme názorne rozvíjať nakrútením rôznych modelových šotov. Žiaci získajú zručnosti v oblasti práce s kamerou a následným strihom svojich vlastných filmov, či reportáži. Rozoberanie nakrútených šotov im prinesie zdravý názor na mediálny svet, v ktorom žijeme. Žiaci nakrútia film o sídlisku v Košiciach. Budeme pracovať formou workshopov s prihliadnutím na vek, t.z. žiaci 1.stupňa a žiaci 2. stupňa základnej školy. Projekt je pripravený počas letných prázdnin vzhľadom na nutnú pravidelnú účasť detí. Po skončení „Letnej filmovej akadémie“ žiaci získajú „vysvedčenie“- certifikát o absolvovaní. Na projekte budú spolupracovať odborníci z médií – kameraman, režisér, fotograf, programový vedúci a dobrovoľníci. Deti sa naučia pracovať aj v dabingu a každé dieťa bez ohľadu na vek bude súčasťou tvorby scenára a realizácie filmu o Košiciach.