Medzinárodný camp zameraný na médiá, Praha

Medzinárodný camp zameraný na médiá, Praha – 2004