Medzinárodný festival vedy Paríž

Medzinárodný festival vedy Paríž – 2004