Medzinároný festival vedy a techniky – Budapešť

Medzinároný festival vedy a techniky – Kossuth klub Budapešť, Maďarsko – 2005