Vzdelávanie

Žiaci nerozoznávajú, ako na nich vplýva televízia, rozhlas, printové média. Projekt „Letná filmová akadémia“ priblíži žiakom mediálnu prácu, ktorá je určite zaujímavá pre všetky deti. Hravou formou naučíme deti rozpoznávať vplyvy médií Continue Reading →

OZ ADEVYK v spolupráci s Filmovou školou v Košiciach pripravili zaujímavý projekt, ktorý má názov EZOP. Cieľom projektu je vážne sa zamyslieť nad zlými vplyvmi, ktoré na deti číhajú na internete, ale aj Continue Reading →

Page 2 of 212