Zábavná hodina

Projekt zábavných pokusov pre všetkých, ktorí radi bádajú. Projekt bol podporený Nadáciou Orange a Nadáciou Alianz.

Námet a scenár: Renáta Vadásyová

Moderátor: Vilo Kalman – Drišľak

Réžia: Peter Hudák

videá „Zábavná hodina“