O nás


adevyk_logo_fial_male
Predmetom činnosti občianskeho združenia je prispievať k nenútenému pochopeniu rôznych javov a zákonitosti, objavovaniu vedy a vytváraniu nových ciest k poznaniu, tvorivosti, popularizácií vedy, budovaniu vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, vytváraniu súťažných, metodických a vzdelávacích aktivít v školskom a mimoškolskom prostredí.

K naplneniu svojich cieľov združenie nadväzuje medzinárodné kontakty a spolupracuje s partnerskými organizáciami obdobného charakteru v Slovenskej republike i v zahraničí.